Hebt u vragen?
Neem dan contact met ons op.

Service

Onze service aan u

Klantgerichtheid is niet alleen ons motto, maar wordt door ons ook daadwerkelijk ingevuld. Wij bieden u uitgebreid ondersteuning, vanaf het ontwerp van uw project tot en met de montage en het onderhoud. Test ons!

Advisering & inventarisatie

Advisering begint bij ons met de voorbespreking van het project en eventueel een inventarisatie ter plaatse. Onze experts leggen samen met u alle voor de planning relevante gegevens van uw project vast.

Planning & calculatie

Vervolgens wordt een individuele, op uw wensen afgestemde oplossing opgesteld en uitgewerkt, rekening houdend met alle details van het project, en met inachtneming van alle wettelijke eisen. De planning omvat tevens het maken van projecttekeningen alsmede afstemming en coördinatie met andere partijen die zijn betrokken bij het project. Een realistische calculatie van de kosten van de producten die worden toegepast alsmede de montage en ingebruikneming vormt de afronding van onze service.

Onderhoud & instandhouding

Ons internationale servicenetwerk garandeert een korte reactietijd bij storingen, indien deze niet al door onze telefonische support kunnen worden verholpen. Ter waarborging van de functionaliteit van uw systeem bieden wij onderhoudscontracten aan die zijn afgestemd op de desbetreffende toepassing en belasting.

Financieringsservice

Op basis van onze jarenlange ervaring bieden wij diverse financieringsmodellen aan, van huurkoop en gefinancierde aankoop tot leasing en gewone huur. Met contractlooptijden van 12 tot 60 maanden blijft u financieel flexibel, terwijl u kunt profiteren van de voordelen van de producten van H&G, en geen beroep hoeft te doen op uw liquiditeit. Wij zijn graag bereid u kosteloos een individueel, op uw wensen afgestemd financieringsvoorstel te doen.