Hebt u vragen?
Neem dan contact met ons op.

Instapmogelijkheden

Opleiding

Als erkend en ervaren leerbedrijf vinden wij het belangrijk, dat wij onze kennis kunnen doorgeven. Met een constant opleidingspercentage van meer dan 7% investeren wij voortdurend in de beroepstoekomst van onze jonge talenten. Graag leiden wij jonge mensen op tot onze toekomstige vakmensen. Nadat je je diploma hebt behaald, ben je nieuwsgierig naar de arbeidswereld en het beroepsleven. Onze bedrijvengroep biedt je een zekere opleidingsplaats in een omgeving die is gericht op de toekomst. Onze opleiding is afwisselend en bereidt onze leerlingen optimaal voor op hun beroepstoekomst.

Bij ons word je begeleid door ervaren opleiders, die je ondersteunen totdat je je vakdiploma hebt behaald. Daarbij kunnen onze leerlingen de kennis die zij verwerven toepassen in de dagelijkse praktijk. Indien het vakdiploma wordt behaald, streven wij ernaar de desbetreffende persoon een baan aan te bieden.

Is je belangstelling gewekt? Stap samen met ons in een veelbelovende beroepstoekomst. Wij kijken uit naar je sollicitatie voor het eerstvolgende opleidingsjaar, bij voorkeur online.

Stages, scripties en vakantiebanen

Je bent nog scholier en wilt in het kader van je beroepsoriëntatie de dagelijkse beroepspraktijk leren kennen? Je hebt een stageplek nodig voordat je aan je studie begint? Of je studeert ingenieurswetenschappen of economie en wilt praktijkervaring opdoen op je vakgebied? Neem dan contact op met ons! Bedrijvengroep Henrich biedt veel mogelijkheden om praktijkervaring op te doen.

Ben je op zoek naar een interessant onderwerp voor je bachelor-, master- of hbo-scriptie? Wij ondersteunen je graag bij je passie en wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Misschien leg je met je scriptie wel de basis voor een carrière bij bedrijvengroep Henrich.

Of wil je tijdens je studie wat geld bijverdienen en praktijkervaring opdoen? Dan zijn onze vakantiebanen misschien iets voor jou. Wij informeren je graag over het actuele aanbod.

Nieuwkomers

Nadat je je opleiding of studie inclusief stages op je vakgebied succesvol hebt afgerond, wil je nu je theoretische kennis met veel passie, ijver en eigen ideeën gaan toepassen bij een internationaal succesvol bedrijf? Dan ben je bij bedrijvengroep Henrich aan het juiste adres! Wij bieden je de mogelijkheid om afdelingen, structuren en processen te leren kennen en snel je eerste eigen projecten uit te voeren.

Je werkzaamheden bij ons zijn altijd gericht op zowel je persoonlijke ideeën als je latere functie. Zo kun je je eigen sterke punten verder verbeteren en waardevolle nieuwe kennis opdoen, zodat je later optimaal in staat bent om specialistische werkzaamheden te verrichten en als leidinggevende te fungeren. Wij zijn voortdurend op zoek naar gekwalificeerde medewerkers voor diverse afdelingen en functies. Voor meer informatie zie onze vacatures.

Personen met beroepservaring

Of het nu gaat om ontwikkeling of productie, aanschaf en inkoop, marketing en verkoop, logistiek of intern bestuur – overal zijn gekwalificeerde vakmensen de belangrijkste bron van ons succes. U bent op zoek naar een nieuwe beroepsuitdaging en beschikt als vakman en leidinggevende over uitstekende kwalificaties op één van deze gebieden? Deel uw kennis en ervaring met ons!

Wij zijn voortdurend op zoek naar ervaren mensen in alle leeftijdsgroepen, die ons succesvol kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van bedrijvengroep Henrich.

Wij zoeken medewerkers die bereid zijn in onze bedrijvengroep functies met grote verantwoordelijkheid te vervullen, en die zich onderscheiden door conceptioneel denken en zelfstandigheid. Daarbij zijn passende beroepservaring en kennis vereist. Sociale vaardigheid en soevereiniteit behoren eveneens tot uw sterke punten. Groot belang hechten wij aan de uitwisseling van kennis en ervaring binnen uw team, dat u met groot verantwoordelijkheidsbesef en daadkrachtig zult ondersteunen. Als tegenprestatie bieden wij u omvangrijke technische knowhow op het gebied van staal en moderne afvalverwerking aan. Wij stimuleren uw persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling, en bieden de nodige speelruimte om zaken zelf in te vullen alsmede de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen.